1: Cargo Dynasty

Cargo Dynasty er et læringsspil, hvor du skal opbygge en fragtvirksomhed. Du kan spille både single- og multiplayer, hvor du i sidstnævnte kan konkurrere med og mod dine klassekammerater.


Spillet kan benyttes i en enkelt undervisningslektion eller deles ud over flere undervisningslektioner.

2: Virksomheden

Når du starter et nyt spil, ser du din virksomhed.
Du starter med 2 bygninger, et hovedkontor og en HR-bygning.


Når du klikker på en bygning, åbnes den – og du får adgang til en række relevante funktioner.
Øverst i venstre hjørne, ser du et nedtællingsur. Spillet er inddelt i runder. En runde tager 20 minutter. Efter hver runde ser man en oversigt over, hvordan virksomheden klarer sig.
Spillet gemmes automatisk efter hver runde.

3: Hovedkontor

I hovedkontoret kan du bygge nye bygninger og udbygge de eksisterende.


For at bygge og udbygge bygninger skal du bruge point. Point optjener du i minispillene og i certifikat-quizzerne.
 

Fra hovedkontoret kan du også se dit regnskab fra sidste runde, og om dine kunder er tilfredse med din forretning.

4: HR-bygningen

I HR-bygningen arbejder du med dine medarbejdere.
Du kan ansætte nye medarbejdere, og efteruddanne dine nuværende medarbejdere.
Under ‘Certifikater’ har du en oversigt over de tilgængelige certifikater.
Certifikater åbner for ny funktionalitet i spillet. En ny medarbejder kan f.eks. kun køre en varebil. Først med de relevante certifikater kan medarbejderen køre en lastbil, og dermed øge indtjeningen i din virksomhed.

5: Certifikat-quiz – 1

For at opnå et certifikat, skal du bestå en certifikat-quiz.
En certifikat-quiz består af 5 spørgsmål. Du skal besvare mindst 4 spørgsmål korrekt for at bestå.


Der findes over 600 forskellige quiz-spørgsmål til spillet. Spørgsmålene er målrettet fagmål i  matematik og samfundsfag.

6: Certifikat-quiz – 2

Spillet indeholder forskellige typer af quiz-spørgsmål. Her ser du et multiple choice spørgsmål (matematik).


Der findes to udgaver af spillet: en udgave til grundskolens 6.–10. klasse og en udgave til EUD/AMU.


Hver udgave indeholder quiz-spørgsmål rettet mod målgruppen.

7: Certifikat-oversigt

Her kan du se, at certifikatet ‘Kort C’ er opnået – indikatoren har skiftet farve til grøn.


Der er i alt 24 forskellige certifikater i spillet. En elev, der gennemfører spillet, har altså minimum svaret på 120 spørgsmål.


Derfor kan spillet også være et fint alternativ til traditionel repetition.

8: Uddanne medarbejdere

Når du har opnået et certifikat, skal du sende din medarbejder på kursus, før han får adgang til certifikatet.
Når medarbejderen er på kursus, kan han ikke deltage i produktionen.


For at udvikle din virksomhed, er det vigtigt at uddanne dine medarbejdere.


Ved at uddanne dine medarbejdere, får du adgang til større lastbiler, nye typer gods, minispillene og andet...

9: Fragtbørsen

Opgaver til din virksomhed, byder du hjem på fragtbørsen. I fragtbørsen kan du byde på 2 typer af opgaver: transportopgaver og lageropgaver.


Transportopgaver håndteres på landkortet, hvor du laver en transportrute.
Lageropgaverne håndteres i din lagerbygning.


Hvis du spiller flerbruger-versionen, vil de forskellige grupper byde mod hinanden på fragtbørsen. Husk på omkostningerne, og byd ikke for lavt!

10: Transportopgaver

Når du vinder en transportopgave på fragtbørsen, skal denne planlægges og køres på landkortet.


Først skal du vælge en chauffør og en lastbil, og så  skal du planlægge transportruten. Her klikker du dig fra by til by. Husk at klikke, for at samle godset op i opsamlings-byen.
Fortsæt ruten, til du når destinationen. Nederst kan du se de omkostninger, der knytter sig til ruten.
Klik ‘Udfør’ for at starte kørslen.

11: Problemer på transportruten

En lastbil, der er undervejs på en rute, vil automatisk samle op og aflevere gods som planlagt.


Men der kan opstå problemer undervejs, hvilket vises med et rødt ikon.
 

Før lastbilen kan fortsætte ruten, skal problemet løses. Når du klikker på det røde ikon, vises et quizspørgsmål. Besvar spørgsmålet rigtigt, og lastbilen fortsætter på ruten. Hvis du svarer forkert, må du prøve et nyt spørgsmål.

12: Single- og multiplayer-spil

Cargo Dynasty kan både spilles alene og i hold.
Singleplayer er godt til repetition før en prøve eller test.


Multiplayer er godt til at øve samarbejde, kommunikation og forståelse af strategi og innovation.


I et multiplayer-spil opdeler du klassen i grupper af 3–4 elever. Hver gruppe vil drive en virksomhed i konkurrence mod de andre grupper i klasselokalet.